top of page
Image by jesse orrico

COGNITIEVE SPORT COACHING

Tools voor de moderne coach

Home: Welkom

SHARPEN YOUR BRAIN, IMPOVE YOUR PERFORMANCE

Integreer cognitie in jouw training en werk aan verbeterde prestatie en expertise!

Home: Tekst

TRAIN WITH THE BRAIN
IN MIND

Cognitieve Sport Coaching biedt een nieuwe kijk op trainen en coachen. Waar de training vaak gericht is op het verbeteren van techniek en soms tactiek, richt deze vorm van coaching zich op dat lichamelijke onderdeel wat we bij iedere sport hard nodig hebben, onze hersenen.

Aanvullend op de gebruikelijke trainersfocus, is dit wat vaak vergeten wordt en waar we je met je sporters het verschil mee kunnen behalen. Zeker wanneer sporters op een hoger niveau spelen en de afstand tussen de spelers minimaal is.

Gym Coach
Home: Over ons
Tennis Player

COGNITIE - HET 5DE ELEMENT IN DE PERFORMANCE MATRIX

De performance/prestatie matrix wordt veel gebruikt als basis voor training en coaching. Maar deze elementen zijn altijd verbonden aan een gezonde geest en de cognitieve vaardigheden die hierbij horen. 

Of we nu het mentale trainen, fysieke, technische of tactische, zonder cognitie zal dit er allemaal niet zijn.

Cognitieve Sport Coaching is dan ook ontstaan uit een samenwerking van neuropsychologen, bewegingswetenschappers en sportcoaches. Wij hebben vanuit Body Brain Dynamics hierbij gebruik gemaakt van de kennis die we hebben opgedaan bij de methode Cognitieve Fitness, een andere methode die we al in 2004 hebben ontwikkeld, gericht op een gezonde geest in een gezond lichaam.

Home: Over ons

DE COMPLETE COACH

De fases waarin we coachen.

Soccer Match
Female Swimmer
Womens Softball

VOORBEREIDING
WAAR ZET IK OP IN?

Iedere sport heeft specifieke cognitieve aandachtsgebieden. Het in kaart brengen van deze noodzakelijke cognitieve vaardigheden voor jouw sport is de eerste stap die gemaakt moet worden om jouw sporters te begeleiden/trainen in het verbeteren van hun cognitie. 

Hiervoor hanteren we het CSC kwadrant, een overzicht die helpt om de juiste vaardigheden te identificeren. 

ANALYSE
BEHOEFTE BEPALEN

Meten is weten. Door specifiek te letten en waar mogelijk te meten, krijg je inzicht in waar ruimte voor groei is bij jouw sporter. 

Deze inventarisatie geeft zicht op welke gebieden belangrijk zijn en op welk niveau er nu wordt gepresteerd.

TRAIN
COGNITIEVE INTERVENTIE

Wanneer duidelijk is welke cognitieve vaardigheid je met een sporter gaat trainen, is het tijd om de juiste interventie hierop te bepalen. Het advies is om deze interventie als onderdeel van het standaard trainingsprogramma te maken. Cognitieve vaardigheden trainen wordt dan een onderdeel van de training waarin ook op de fysieke en tactische elementen wordt getraind.

Home: Pers

WAT ZIJN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN?

Er zijn uiteraard vele cognitieve vaardigheden, waaronder 
•Sensorimotoir bewustzijn
•Inschatten van snelheid
•Tijdsoriëntatie/Timing
•Aandacht verdelen
•Ruimtelijke relaties leggen
•Cognitieve flexibiliteit
•Visuele waarneming
etc.
Hieronder voorbeelden van wat een cognitieve vaardigheid doet en hoe die te trainen is.

Home: Cliënten
hersenen.png

CONCENTRATIE

Wie zich goed concentreert, kan zijn aandacht langdurig op relevante prikkels richten en laat zich niet afleiden door de omgeving. Focus op het juiste moment zorgt voor een betere waarneming en snellere reactietijd en is een cruciale component van een goede sportprestatie. Daarom is het zo belangrijk dat sporters die moeten presteren, zich ook goed kunnen concentreren.

De training

Voor het trainen van concentratie zijn er meerdere routes. Eén van de wegen is aandachtsgerichte training. Onze hersenen zijn van nature namelijk snel afgeleid, zeker wanneer er druk is en er veel emoties zijn. De aandacht kan dan snel gericht zijn op het negatieve. Het bewust leren richten van aandacht, ondanks een chaotische situatie, is de basis van concentratie. Voor het trainen van concentratie gebruiken we een mix aan oefeningen, waaronder het visueel volgen van looppatronen die daarna nagedaan moet worden, maar ook mindfulness oefeningen.

hersenen.png

INHIBITIE

Inhibitie is het onderdrukken van een dominante respons. Door dit te trainen leren sporters een bepaalde reactie uit te stellen of te bedwingen op basis van strategie. Denk aan een atleet die een loopplan heeft gemaakt voor de 400 meter, die zich moet inhouden om een eigen loopplan te volgen, wanneer een tegenstander sneller van start gaat.

De training

Voor het trainen van inhibitie hebben we een grote set aan oefeningen, waarbij we de sporter telkens in de verleiding brengen om iets te doen door hun automatisme te prikkelen. De sporter moet deze prikkel zien te onderdrukken. Naar mate dit werkt, worden de prikkels uitdagender om de juiste voortgang te bereiken. Bij deze oefeningen gebruiken we o.a. de Ledsreact Direction, een trainingstool waarmee er random kleuren oplichten, waar een waarde aan verbonden is. 

ZIN IN EEN WORKSHOP, MASTERCLASS OF TRAINING?

Home: Tekst
Sportschoenen

WIL JE MEER WETEN?

Wij verzorgen workshops, masterclasses en trainingen. Wanneer je interesse hebt, kan je jouw behoefte kenbaar maken via onderstaand contactformulier.


We hopen je te mogen inspireren! 

Home: Diensten

LEDSREACT DIRECTION - SMART TRAINING

Home: Video

ONZE GEGEVENS

Ambachtsweg 78

3542 DH Utrecht

Voor meer info, vul het contactformulier in en we nemen z.s.m. contact op.

Of kijk op onze website cognitievefitness.nl

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact

INTERESSE IN COGNITIEVE FITNESS?

Home: Tekst
bottom of page